محفظه خشک کن


محفظه خشک کنخشک کن اتوماتیک بسیار و laborsaving که ویژگی های اتوماسیون ایمنی راحتی ملایمت بازده و قابلیت اطمینان است. تایمر خودکار و جریان هوا بالا و حجم بسیار زیادی از زمان و کار خشک حیوانات خانگی را نجات دهد. و ورق فولاد ضد زنگ و کوره نیز زمان زیادی و کار تعمیر و نگهداری را نجات دهد. آن ملایمت و درجه حرارت کنترل شده آن را اول انتخاب برای حیوانات مسن تر. محفظه آن را امن برای جلوگیری از حیوانات عصبی صدمه زدن به مردم و یا خارج از کنترل غیر مستقیم صرفه جویی در زمان و نیروی کار.