خشک کن ویژگی های مشترک به

خنک کننده
پس از زمان حرارت همچنان که موتور به کار اما متوقف و حرارت داغ لباس در هوای سرد به درام. هنگامی که زمان نشان می دهد که امتیاز به "خاموش" برنامه، خنک کننده برای 20 دقیقه به پایان می رسد خنک کننده روش سرد لباس گرم خشک برای جلوگیری از لباس های چین و چروک است.
آروماتراپی
آروماتراپی گربه گونی به خشک کن بعد از چند قطره از روغن های ضروری آروماتراپی لباس بسته چنین عمق عطر زمانی طولانی تر است یا شما می توانید به مخلوط چند قطره محلول میکروب کشی نانو تا که عطر و عقیم سازی حرارت آهن
با توجه به تعداد گزینه های لباس را انتخاب کنید زمان 30-60 دقیقه قدرت تبدیل کنید "ضعیف"، سرد می شود پس از برنامه به پایان رسید، لباس کمی آهن مرطوب، گرم کردن روش برای چین و چروک لباس هستند.