نمایشگاه نمایشگاه پت

Toex در نمایشگاه 2018 پت نمایشگاه آسیا حضور خواهد داشت


Toex در نمایشگاه پت نمایشگاه آسیا در شانگهای از 22 تا 26 آگوست 2018 شرکت خواهد کرد.


لطفا ما در غرفه No.K21، Hall W5 بازدید کنید.