Toex خواهد نمو 2016 CIPS


شانگهای Toex بین المللی تجارت شرکت با مسئولیت محدود CIPS 20 از نوامبر 10 تا 13 در سالن 13.2 D74 حضور خواهند داشت. خوش آمدید به شده!